4 โรคสำคัญที่คนในวัยทำงานควรต้องเข้ารับการตรวจทุกปี

สุขภาพดีสร้างได้

ถ้าคุณต้องการให้สุขภาพดีสร้างได้ สิ่งที่คุณควรทำมากที่สุด คือ การตรวจสุขภาพประจำปี โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน อายุช่วง 20-60 ปี มีภาวะเสี่ยงต่อโรคร้ายต่าง ๆ ที่มากกว่าคนในวัยอื่น ดังนั้นจึงควรตรวจร่างกายเป็นประจำ เพื่อหลีกเลี่ยง 4 โรคอันตราย ดังนี้

1.มะเร็ง

โรคมะเร็งถือว่าเป็นโรคอันดับ 1 ที่คนวัยทำงานเสียชีวิตสูงสุด โดยเฉพาะมะเร็งปากมด, ลูกมะเร็งเต้านม, มะเร็งลำไส้ใหญ่  และมะเร็งอื่น ๆ ที่ซ่อนอยู่ภายในตัวผู้มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ดังนั้นจึงควรตรวจมะเร็งเป็นประจำทุกปีหรือทุก 3 ปี เพื่อที่คุณจะได้รู้ทันโรคมากขึ้น

2.ปลายประสาทอักเสบ

โรคปลายประสาทอักเสบ เป็นอีกหนึ่งโรคยอดฮิตของคนทำงานที่ไม่สามารถสุขภาพดีสร้างได้ เนื่องมาจากการทำงานที่มีความตึงเครียดตลอดทั้งวัน ขยับร่างกายน้อย รวมถึงผู้ที่พักผ่อนน้อยไปจนถึงไม่ได้พักผ่อนเลย โดยมีสถิติของคนวัยทำงานที่เป็นโรคนี้สูงมากขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี โดยเฉพาะในช่วงวัย 20-40 ปี ซึ่งจะส่งผลให้สูญเสียการเคลื่อนไหวในบางส่วนของร่างกายและอาจพัฒนาไปสู่การเป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาตได้

3.ความดันโลหิตสูง

อีกหนึ่งโรคยอดฮิตของคนวัยทำงาน คือ โรคความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะในผู้ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป สามารถเป็นได้ทั้งโรคหลักและโรคแทรกซ้อน เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตที่ผิดปกติ ความเครียดสูง อารมณ์ที่แปรปรวนง่ายและการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมากในประเทศไทย และทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอีกหลายโรคอันตราย เช่น โรคหลอดเลือดสมอง, โรคหัวใจ, โรคเบาหวาน และโรคไต เป็นต้น

4.โรคหัวใจ

การใช้ชีวิตของคนในวัยทำงานที่ต้องเผชิญความเครียดสูงอย่างต่อเนื่อง มีการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ ดูแลสุขภาพน้อย การเคลื่อนไหวร่างกายไม่มาก จึงทำให้เกิดโรคหัวใจได้ง่าย ทั้งยังพัฒนาสู่การเป็นหัวใจวายเฉียบพลันที่เป็นหนึ่งในสาเหตุของการเสียชีวิตในวัยทำงานที่สูงเลยทีเดียว

ถ้าคุณไม่ต้องการเสี่ยงต่อ 4 โรคอันตรายของคนในวัยทำงานนี้ ควรทำให้สุขภาพดีสร้างได้ด้วยการดูแลตัวเองอยู่เสมอ ดูแลเรื่องอาหาร, การออกกำลังกาย, การใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่เคร่งเครียดเกินไป และเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อทำให้คุณสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุข ไม่ต้องกังวลต่อโรคร้ายใด ๆ มากจนเกินไป