4 โรคสำคัญที่คนในวัยทำงานควรต้องเข้ารับการตรวจทุกปี

ถ้าคุณต้องการให้สุขภาพดีสร้างได้ สิ่งที่คุณควรทำมากที่สุด คือ การตรวจสุขภาพประจำปี โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน อายุช่วง 20-60 ปี มีภาวะเสี่ยงต่อโรคร้ายต่าง ๆ ที่มากกว่าคนในวัยอื่น ดังนั้นจึงควรตรวจร่างกายเป็นประจำ เพื่อหลีกเลี่ยง 4 โรคอันตราย ดังนี้ 1.มะเร็ง โรคมะเร็งถือว่าเป็นโรคอันดับ 1 ที่คนวัยทำงานเสียชีวิตสูงสุด โดยเฉพาะมะเร็งปากมด, ลูกมะเร็งเต้านม, มะเร็งลำไส้ใหญ่  และมะเร็งอื่น ๆ ที่ซ่อนอยู่ภายในตัวผู้มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ดังนั้นจึงควรตรวจมะเร็งเป็นประจำทุกปีหรือทุก 3 ปี เพื่อที่คุณจะได้รู้ทันโรคมากขึ้น 2.ปลายประสาทอักเสบ โรคปลายประสาทอักเสบ เป็นอีกหนึ่งโรคยอดฮิตของคนทำงานที่ไม่สามารถสุขภาพดีสร้างได้ เนื่องมาจากการทำงานที่มีความตึงเครียดตลอดทั้งวัน ขยับร่างกายน้อย รวมถึงผู้ที่พักผ่อนน้อยไปจนถึงไม่ได้พักผ่อนเลย โดยมีสถิติของคนวัยทำงานที่เป็นโรคนี้สูงมากขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี โดยเฉพาะในช่วงวัย 20-40 ปี ซึ่งจะส่งผลให้สูญเสียการเคลื่อนไหวในบางส่วนของร่างกายและอาจพัฒนาไปสู่การเป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาตได้ 3.ความดันโลหิตสูง อีกหนึ่งโรคยอดฮิตของคนวัยทำงาน คือ โรคความดันโลหิตสูง โดยเฉพาะในผู้ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป สามารถเป็นได้ทั้งโรคหลักและโรคแทรกซ้อน เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตที่ผิดปกติ ความเครียดสูง …

Continue reading "4 โรคสำคัญที่คนในวัยทำงานควรต้องเข้ารับการตรวจทุกปี"